پرسش‌های متداول

مقالات با چه فونتی تنظیم شود؟

مقاله با استفاده از نرم‌افزار word 2007 و بالاتر بر روی کاغذ A4 (حاشیه‌ها از بالا و راست 3 و چپ و پایین 2/5) تایپ شود. برای متن فارسی از قلم B Zar با فونت 13 و برای متن یا چکیده انگلیسی از قلم Times New Roman و فونت 11 استفاده شود.

دلیل و اشکال عدم ارسال مقاله ام روی سامانه چه می تواند باشد؟

ممکن است تمام کادرهای ستاره دار بطور کامل تکمیل نشده باشد.