راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم و نگارش مقالات

 

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله در مجله،

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید

از کلیه‌ پژوهشگران گرامی که مقاله‌های خود را برای چاپ در این مجله ارسال می‌نمایند، تقاضا می‌شود به نکات زیر توجه فرمایند:

1- موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش در زمینه‌ علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی باشد.

2- مقاله قبلاً برای هیچ یک از نشریه‌ها (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچ یک از نشریه‌ها (یا مجموعه مقالات همایش‌ها) چاپ نشده باشد.

3- مقاله با استفاده از نرم‌افزار word 2007 و بالاتر بر روی کاغذ A4 (حاشیه‌ها از بالا و راست 3 و چپ و پایین 5/2 ) تایپ شود. برای متن فارسی از قلم B Zar با فونت 13 و برای متن یا چکیده انگلیسی از قلم Times New Roman و فونت 11 استفاده شود.

4- چارچوب مقاله به صورت استاندارد زیر است:

4-1- صفحه‌ روی جلد مقاله شامل: عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده مسؤول با علامت ستاره مشخص شود)، مرتبه‌ علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه‌ محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده‌ مسؤول شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیک.

4-2- صفحه‌ اول مقاله شامل عنوان و چکیده‌ مقاله به زبان فارسی مشتمل بر: موضوع مقاله، روش تحقیق، طرح بحث و نتیجه‌گیری (مجموعاً 175 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 8 واژه).

4-3- صفحه‌ دوم تا انتهای مقاله مشتمل بر: مقدمه (شامل: بیان مسأله، اهمیت آن و هدف پژوهش، تاریخچه، مروری بر پیشینه‌ تحقیق و چارچوب نظری، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش)؛ روش تحقیق (شامل: روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری)؛ یافته‌های پژوهش (شامل: ارایه‌ یافته‌ها، مقایسه آن با یافته‌های سایر پژوهش‌ها و انطباق یافته‌ها با نظریه‌ها)؛ نتیجه‌گیری (شامل: خلاصه مسأله و هدف پژوهش، ارایه خلاصه نتایج و نتیجه‌گیری کلی و ارایه پیشنهادها)؛ فهرست منابع.

5-4- چکیده و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی بر روی صفحه‌ای جداگانه، شامل: نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، همراه فایل مقاله ارسال شود.

5- ارجاعات در متن مقاله به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال: صفحه) آورده شود.

6- در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب حروف الفبایی تنظیم شود (بخش فارسی و لاتین مجزا) و بر اساس منابع ایجاد شده متن مقاله نوشته شود. نمونه منابع باید به سه شکل زیر باشد.

6-1- مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره (جلد)، شماره صفحه‌ها.

برای مثال: محمدی، علی. (1392). بررسی عوامل مرتبط با سرمایه فرهنگی در میان مردم تهران، پژوهش‌های علوم اجتماعی، دوره 23، شماره 3، پاییز 92، صص 44-29.

6-2- کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). نام کتاب. محل انتشار: نام ناشر.

6-3- کتاب ترجمه ‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تألیف). نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: نام ناشر.

7- جدول‌ها نزدیک به متن مربوط آورده شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها سیاه و سفید، دقیق، روشن و اصل باشند. در متن مقاله به شماره‌جدول‌ها و نمودارها اشاره‌ شود.

8- مقاله‌هایی که بر اساس این راهنما تنظیم نشده باشد، در هیأت تحریریه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

9- این مجله مسؤول آرا و نظرات مندرج در مقالات نیست.

10- مقالات رسیده بازگشت داده نمی‌شود. نقل مطالب با ذکر نام مجله و نویسنده بلامانع است.

11- مقاله حداکثر در 30 صفحه به آدرس پست الکترونیک مجله یا مدیر اجرایی ارسال نمایید.

12- در مقالات چاپ شده مجله، عنوان نویسنده مسؤول و نفر اول با نوشتن ایمیل و علامت ستاره مشخص می‌شود.