دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 46، پاییز 1398، صفحه 1-200 
1. بررسی کارکرد توسعه فضای شهری در الگوهای فرهنگی با رویکرد کمی (مطالعه موردی: شهر متوسط مرند)

صفحه 1-20

حوریه مقصودی؛ مهرداد نوابخش؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ صدیقه محمداسماعیلی


3. ارایه الگوی آسیب‌های اجتماعی زنان زلزله زده شهر بم

صفحه 55-68

فاطمه یزدی‌زاده باغینی؛ رضا فاضل؛ علیرضا صنعت خواه


4. بررسی تعارضات زناشویی و عوامل موثر بر آن در میان زنان ساکن در بوشهر

صفحه 41-54

زینت فرامرزی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالارزاده


10. طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی دستگاه‌های اجرایی شهرستان شیراز)

صفحه 153-180

حمیدرضا محمدی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی؛ حمیدرضا ملایی


12. ‌‌‌کارآمدی مدیران جهادی مبتنی بر نگرش‌های اعتقادی و عملکردی

صفحه 229-248

حسین زین‌الصالحین؛ مسعود پورکیانی؛ سعید صیادی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی