دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 46، پاییز 1398، صفحه 1-200 
1. بررسی کارکرد توسعه فضای شهری در الگوهای فرهنگی با رویکرد کمی (مطالعه موردی: شهر متوسط مرند)

صفحه 1-20

حوریه مقصودی؛ مهرداد نوابخش؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ صدیقه محمداسماعیلی


3. ارایه الگوی آسیب‌های اجتماعی زنان زلزله زده شهر بم

صفحه 55-68

فاطمه یزدی‌زاده باغینی؛ رضا فاضل؛ علیرضا صنعت خواه


4. بررسی تعارضات زناشویی و عوامل موثر بر آن در میان زنان ساکن در بوشهر

صفحه 41-54

زینت فرامرزی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالارزاده


9. طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی دستگاه‌های اجرایی شهرستان شیراز)

صفحه 153-180

حمیدرضا محمدی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه؛ سعید صیادی؛ حمیدرضا ملایی


11. ‌‌‌کارآمدی مدیران جهادی مبتنی بر نگرش‌های اعتقادی و عملکردی

صفحه 229-248

حسین زین‌الصالحین؛ مسعود پورکیانی؛ سعید صیادی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی


15. تبیین جایگاه مولفه های خوانایی بر ارتقا حس تعلق به مکان در محیط های شهری (نمونه موردی بلوار کوهسار)

صفحه 295-316

سارا زهری؛ مرجان بهاری نژاد؛ المیرا میرزایی؛ صدیقه نوری بیتا