دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 1-380 
2. طراحی مدلی برای اجرای خط‌مش‌گذاری زیست محیطی در ایران

صفحه 31-58

بهروز ممیوند؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده؛ محمدرضا خلج


3. بررسی نقش فضاهای بی دفاع در رفتارهای خشونت آمیز شهر تهران در سال 1396

صفحه 59-80

یاسر شیخویسی؛ حبیب اله صبوری خسروشاهی؛ رضاعلی محسنی


11. طراحی مدل خط مشی گذاری مطلوب سازمان کارآفرین پرور

صفحه 249-272

عبداله مخملی؛ افلاطون امیری؛ فرزانه بیگ زاده عباسی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی