دوره و شماره: دوره 11، ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق(بخش اول)، 1396، صفحه 1-1128 (ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق اعتبار مقالات فصلنامه و ویژه‌نامه تفاوتی ندارد.) 
هیچ مقاله ای پیدا نشد.