دوره و شماره: دوره 11، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 1-294 
9. راهکارهای فقه اسلامی پیشگیری از وقوع آسیب اجتماعی طلاق

صفحه 219-252

عدنان رحیم پور؛ حسین رحیم زاده؛ فلاح رحیم پور


11. بررسی نقش صنعت نفت بر ساختار اجتماعی (مورد مطالعه: آبادان 1312-1280ش)

صفحه 283-312

رضا کارگرکوتیانی؛ علی‌رضا ابطحی؛ فیض‌اله بوشاسب‌گوشه


13. تاثیر آموزش حل تعارض بر بخشودگی و شادکامی زوجین شهر اصفهان

صفحه 343-372

اکرم اسماعیلیان؛ سید احمد احمدی؛ مریم فاتحی‌زاده