دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 1-272 
9. تأثیر کاربرد اینترنت بر هویت ملی، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز

صفحه 235-254

بیژن خواجه نوری؛ مجتبی بخشنده؛ مریم سادات دل آور؛ لیلا بهمنی؛ الهام رستمی زاده


10. بررسی علل اجتماعی بروز فرار دختران از منزل (مطالعه موردی شهرستان اردبیل)

صفحه 255-272

نسرین خدابخشی هفشجانی؛ حسین علی پور؛ التفات وظیفه دمیرچی؛ حمدالله نادری