دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 1-250 
4. بررسی مؤلفه‌های شادی بر بهره‌وری کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران

صفحه 81-102

محمد حقیقی؛ ساسان حبیبی نژاد؛ جهانبخش حبیبی باغ ملک


8. شکاف نسلی در بین دانش‌آموزان شهر اسدآباد

صفحه 173-200

محمدسلمان قایمی زاده؛ شکیبا کولیوند