دوره و شماره: دوره 9، شماره 28، بهار 1394، صفحه 1-264 
1. بررسی ساختار طبقات روستایی در استان فارس بعد از انقلاب

صفحه 1-36

عبدالعلی لهسایی زاده؛ ماندانا کریمی؛ ریحانه شاه ولی


10. بررسی شناخت تربیت فلسفی انسان از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 253-264

محسن فهیم؛ سمیه عظیمی؛ فاطمه دولت آبادی