زبان طراحی تویتر و فیس بوک و فرهنگ غیرکلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 مدیر گروه ارتباطات دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 معاون پژوهشی واحد علوم تحقیات تهران دانشکاه ازاد اسلامی

چکیده


با فراگیری نا گریز و روزافزون رسانه‌های مجازی و سایت‌های شبکه‌های اجتماعی نزد پیر و جوان، دل‌مشغولی پژوهشگران و برنامه ریزان کشورهای غیر انگلیسی‌زبان که تنها مصرف‌کننده‌ی تولیدات نرم‌افزاری و رسانه‌ای بشمار می‌روند، نیز رو به افزایش است. در این بررسی تلاش شده است بر نقش عامل "طراحی" در قالب ریختار نرم و سخت‌افزاری ارائه‌شده در رایانه تمرکز شود که بی‌توجه به فرهنگ کاربر و مصرف‌کنندگان درروند تولید فضاهای مجازی و برنامه‌های تعاملی کاربران به زعامت کاربران انگلیسی‌زبان و خرده‌فرهنگ‌های غیربومی، ساخته‌وپرداخته می‌شود، نگاهی دقیق‌تر در چارچوب تحلیل تطبیقی و دیدگاه جامعه‌شناسی رسانه (به شیوه مصاحبه عمقی و نیمه‌متمرکز) درباره دو سایت تویتر و فیس بوک انداخته و به کاربران فارسی‌زبان ایرانی پرداخته شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 17 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1398