تحلیل جامعه شناسی جنایی علل و پیامدهای هرزه نگاری کودکان در شبکه‌های اجتماعی مجازی و راهکارهای پیشگیری اجتماعی از آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 مدرس دانشگاه و پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در ابتدا هرزه‌نگاری بسیار محدود بود اما فضای مجازی، فرصتی را فراهم آورد تا همه شکل‌های محصولات هرزه‌نگارانه به صورت یکپارچه در سایت‌های اینترنتی در دسترس قرار گیرند و شبکه‌های اجتماعی هرزه‌نگارانه به عنوان پرکنش‌گرترین پایگاه‌ها شناخته شوند؛ از آنجایی که بیشتر کنشگران این شبکه‌های اجتماعی افراد کم سن و سال هستند، استفادة آن‌ها از محصولات هرزه‌نگاری تهدیدی جدی به شمار می‌رود. اولین تهدید آن است که امکان دارد به هرزه‌نگاری وقیحانه در شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند؛ دومین تهدید آنکه افراد سودجو برای فروش محصولات خود و نیل به اهدافشان از کودکان استفاده کنند که همین امر موجب شده است سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد؛ سومین و مهم‌ترین تهدید برای اطفال، آن است که افراد سودجو می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا مکاتبة یا چت کردن قربانیان خود را جذب کنند و آن‌ها را در دنیای واقعی به دام بیندازند؛ علی‌رغم شیوع استفاده از هرزه‌نگاری به خصوص توسط کودکان در سراسر دنیا جنبش‌هایی علیه هرزه‌نگاری وجود دارد، حتی در کشورهایی که هرزه‌نگاری با هیچ محدودیتی همراه نیست؛ این مخالفت‌ها دیده می‌شود و علت آن آسیب‌ها و پیامدهایی است که بر کودکان دارد. از جمله پیامدهای هرزه‌نگاری می‌توان به ایجاد باورها و نگرش‌های غلط جنسی، وابستگی به هرزه‌نگاری، خودارضایی، انزوا و کاهش روابط اجتماعی، مشکلات کاری، کاهش تعهد شغلی و... اشاره کرد و از جمله جرایم هرزه‌نگاری که بزهکاران کودکان و نوجوان مرتکب می‌شوند به جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی، قوادی، رابطة نامشروع، و... اشاره نمود؛ در این پژوهش درصدد واکاوی و تحلیل جامعه شناسی جنایی علل هرزه نگاری جنسی کودکان در فضای مجازی و پیامدهای آن با روش تحلیلی و توصیفی هستیم و در آخر به ارزیابی راهکارهای پیشگیری اجتماعی این پدیده نوظهور خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها