بررسی رابطه بین میزان بهره‌مندی از رسانه‌های نوین و میزان پایبندی نسل جوان به ارزش‌های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات آذربایجان شرقی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضرمطالعه رابطه بین میزان بهره­مندی از رسانه­های نوین (تلفن همراه) و میزان پایبندی نسل جوان به ارزش‌های اجتماعیاست. این پژوهش نخستین پژوهشی است که با تاکید برمطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و واحد علوم وتحقیقات آذربایجان شرقی در استان انجام شده است. برای نیل به اهداف تحقیق ابتدا تعاریفی از میزان بهره مندی، پایبندی، ارزش‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های نوین ارائه و نظریه‌های مربوط به ارزش‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس نظریه‌هاو دیدگاه‌های تبیین کننده رسانه‌ها و ارزش‌های اجتماعی از جمله نظریه کاشت، استفاده و خوشنودی و... و دیدگاه‌های جمیزلال، گربنر و اینگلهارت و جانسون و همچنین دیدگاه‌های داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر در بین 368 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و واحد علوم وتحقیقات آذربایجان شرقی که بین 22 تا 40 سال سن دارند انجام شد. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و با بهره گیری از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: هرچه میزان استفاده از تلفن همراه بالا می‌رود اهمیت این معیارها در همسرگزینی افزایش می‌یابد. هرچه میزان استفاده از رسانه تلفن همراه افزایش می‌یابد اهمیت روابط اجتماعی بین دو جنس مخالف افزایش می‌یابد. هرچه میزان استفاده از تلفن همراه بالا می‌رود اهمیت مسئولیت پذیری در بین دانشجویان افزایش می‌یابد. هرچه میزان استفاده از تلفن­همراه افزایش می­یابد بر اهمیت خاص­گرایی افزوده می­شود. در واقع می­توان گفت تلفن همراه به عنوان یک رسانه دارای مخاطب عام بر­اهمیت برخی از ارزش‌های اجتماعی افزوده است. 

کلیدواژه‌ها