تعداد مقالات: 350
2. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 1-28

اکبر وروایی؛ عمران پرنداخ


3. بررسی رابطه بین سبک‌های والدینی با از خودبیگانگی نوجوانان (مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر شیراز درسال 91-1390)

دوره 10، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 1-22

بیژن خواجه نوری؛ صادق پناهی نسب؛ صدیقه جهانبازیان؛ اسماعیل دامیار


4. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نمونه آرمانی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بین جوانان شهر کرمان

دوره 10، شماره 32، بهار 1395، صفحه 1-26

منصور حقیقتیان؛ آمنه فیروزآبادی؛ حمید محمودیان


6. بررسی تأثیر آنومی اجتماعی بر رفاه ذهنی در میان شهروندان جوان شهر تهران

دوره 9، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 1-28

عزت الله سام آرام؛ حسین بارگاهی؛ نرگس کبیری


7. بررسی ساختار طبقات روستایی در استان فارس بعد از انقلاب

دوره 9، شماره 28، بهار 1394، صفحه 1-36

عبدالعلی لهسایی زاده؛ ماندانا کریمی؛ ریحانه شاه ولی


8. بررسی جامعه شناختی میزان اعتماد بین شخصی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 8، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 1-22

علی ربانی؛ محمد عباس زاده؛ علیرضا آقاجانی؛ زهرا ناجی


11. عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با هنجارمندی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر ملایر

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 1-28

حبیب احمدی؛ داریوش غفاری؛ لیلا پرنیان


12. بررسی عوامل مؤثر بر ساخت قدرت در خانواده در شهر تهران

دوره 11، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 1-22

باقر ساروخانی؛ سهیلا ناصری


13. فراتحلیل رابطه بین اینترنت وانزوای اجتماعی

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 1-26

محسن نیازی؛ مهدی کارسنجی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده


14. بررسی نقش مشارکت شهروندان در افزایش موفقیت مدیریت شهری شهر شیراز

دوره 11، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 1-28

محمود رضایی کوچی؛ کرامت الله زیاری؛ حسن بیک محمدی


16. بررسی آسیب های اجتماعی زنان در خانواده های فصلی

دوره 12، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 1-30

باقر ساروخانی؛ پگاه مشیدی؛ محمد صادق مهدوی


17. مشارکت به عنوان یکی از مولفه های تربیت شهروندی موثر در برنامه درسی پنهان

دوره 12، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 1-28

امین ملازهی؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ بدری شاه طالبی


20. بررسی تحول گفتمانی نیروهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 1-20

احمدعلی حسابی؛ نبی اله ایدر


21. بررسی کارکرد توسعه فضای شهری در الگوهای فرهنگی با رویکرد کمی (مطالعه موردی: شهر متوسط مرند)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-20

حوریه مقصودی؛ مهرداد نوابخش؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ صدیقه محمداسماعیلی


22. بررسی سرمایه جنسی ورابطه ی آن با سرمایه اجتماعی زنان شهراصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1396

اقدس پارسا؛ سید علی هاشمیانفر؛ منصور حقیقتیان


25. بررسی مولفه های مسئولیت‌پذیری بر اساس دیدگاه اسلام

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 21-34

زهرا حسینی؛ مهشید ایزدی؛ نجمه وکیلی