کلیدواژه‌ها = اینستاگرام
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در میان زنان ایرانیِ کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 347-366

علی جعفری؛ مریم فردوسی؛ اقبال خالدیان