کلیدواژه‌ها = سازمان های هوشمند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفی جایگاه توسعه هوش سازمانی به مثابه مزیت رقابتی درسازمان های آموزشی

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 273-294

رضا یارویسی؛ ناظم فتاح؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی