کلیدواژه‌ها = سیستم ارزیابی و پاداش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وجود تفاوت در تعارض سازمانی و ابعاد آن بر اساس جنسیت در وزارت ورزش و جوانان کشور ایران

دوره 11، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 23-44

طاهره ازمشا؛ فریده اشرف گنجویی؛ سعید صادقی بروجردی؛ علی زارعی