کلیدواژه‌ها = سرقت
تعداد مقالات: 2
1. عوامل اجتماعی و خانوادگی موثر بر گرایش به سرقت (مورد مطالعه زندان مرکزی اصفهان)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 221-260

اصغر محمدی؛ طهمورث شیری؛ سعید معدنی؛ ابراهیم انصاری


2. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سرقت در شهر گرگان

دوره 10، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 43-66

عبدالرضا ادهمی؛ زینب تجری