کلیدواژه‌ها = امنیت شهری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش فضاهای بی دفاع در رفتارهای خشونت آمیز شهر تهران در سال 1396

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 59-80

یاسر شیخویسی؛ حبیب اله صبوری خسروشاهی؛ رضاعلی محسنی