کلیدواژه‌ها = انزوای اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل رابطه بین اینترنت وانزوای اجتماعی

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 1-26

محسن نیازی؛ مهدی کارسنجی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده