کلیدواژه‌ها = هیجان خواهی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مفاهیم طرحواره درمانی بر هیجان خواهی و خوداظهاری اجتماعی زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

شهربانو جلائی؛ منصوره کریمی؛ سعیده بزازیان