کلیدواژه‌ها = عوامل اجتماعی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر ساخت قدرت در خانواده در شهر خرم آباد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 245-268

کریم کریمی آرا؛ شاپور بهیان؛ اصغر محمدی


3. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سرقت در شهر گرگان

دوره 10، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 43-66

عبدالرضا ادهمی؛ زینب تجری


7. بررسی علل اجتماعی بروز فرار دختران از منزل (مطالعه موردی شهرستان اردبیل)

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 255-272

نسرین خدابخشی هفشجانی؛ حسین علی پور؛ التفات وظیفه دمیرچی؛ حمدالله نادری