کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 4
2. فراتحلیل رابطه بین اینترنت وانزوای اجتماعی

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 1-26

محسن نیازی؛ مهدی کارسنجی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده


3. بررسی وجود تفاوت در تعارض سازمانی و ابعاد آن بر اساس جنسیت در وزارت ورزش و جوانان کشور ایران

دوره 11، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 23-44

طاهره ازمشا؛ فریده اشرف گنجویی؛ سعید صادقی بروجردی؛ علی زارعی


4. بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در بین دانشجویان شهر اصفهان

دوره 8، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 165-178

مجید گیوی؛ معصومه نصر اصفهانی