کلیدواژه‌ها = هوش سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کیفی جایگاه توسعه هوش سازمانی به مثابه مزیت رقابتی درسازمان های آموزشی

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 273-294

رضا یارویسی؛ ناظم فتاح؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


2. پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش سازمانی و هوش معنوی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 89-106

مهدی زیرک؛ هادی پورشافعی؛ ملیحه غریبی؛ غلامرضا ثناگوی محرر