کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 8
1. مبانی کلامی و زمینه های فروپاشی خانواده از دیدگاه قرآن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 69-86

حبیب‌الله دانش شهرکی؛ مرضیه دست مرد


2. بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر ساخت قدرت در خانواده در شهر خرم آباد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 245-268

کریم کریمی آرا؛ شاپور بهیان؛ اصغر محمدی


3. مولفه های مشارکت والدین در برنامه های درسی دوره ابتدایی با تاکید بر عنصر ارزشیابی

دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 81-100

قهرمان مددلو؛ زهره سعادتمند؛ محمد حسین یارمحمدیان


5. عوامل اجتماعی و خانوادگی موثر بر گرایش به سرقت (مورد مطالعه زندان مرکزی اصفهان)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 221-260

اصغر محمدی؛ طهمورث شیری؛ سعید معدنی؛ ابراهیم انصاری


7. بررسی عوامل مؤثر بر ساخت قدرت در خانواده در شهر تهران

دوره 11، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 1-22

باقر ساروخانی؛ سهیلا ناصری


8. تبیین جامعه‌شناختی سرمایه اجتماعی خانواده و فضای مجازی (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 121-144

ابراهیم انصاری؛ مسعود کیانپور؛ پری عطایی