کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 17
1. ارتباط بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی به توجه به نقش مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محسن طرهانی؛ ایمان حسنوند؛ بهنام دهقانی؛ ابراهیم دلدار


2. مطالعه زمینه ها و موانع شکل گیری حکمرانی خوب در ایران معاصر

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-154

فاطمه دوله؛ سیف الله سیف اللهی؛ حبیب الله زنجانی


8. بررسی نقش مصرف رسانه‌ای بر سرمایه اجتماعی مهاجرین شهر بهارستان

دوره 11، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 73-106

حسین محمودیان؛ سعید مقدس؛ منیژه جهان شاهی


11. تبیین جامعه‌شناختی سرمایه اجتماعی خانواده و فضای مجازی (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 121-144

ابراهیم انصاری؛ مسعود کیانپور؛ پری عطایی


12. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نمونه آرمانی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بین جوانان شهر کرمان

دوره 10، شماره 32، بهار 1395، صفحه 1-26

منصور حقیقتیان؛ آمنه فیروزآبادی؛ حمید محمودیان


14. بررسی تاثیر مصرف رسانه‌ای بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس

دوره 9، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 67-96

محمد اسماعیل ریاحی؛ مصطفی ظهیری نیا؛ سهیل صادقی


15. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی بانوان جوان و مشارکت آنان در فعالیت‌های ورزشی در شهر یزد

دوره 8، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 25-50

محمدتقی ایمان؛ زهراالسادات بنی فاطمه


16. تبیین جامعه‌شناختی میزان و انواع دینداری مردم شهر بروجن

دوره 8، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 113-242

حسینعلی قجری؛ مریم داوطلب بروجنی