نویسنده = عبدالرضا ادهمی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل شتاب‌دهنده و بازدارنده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توسعه‌ پایدار شهری در اصفهان

دوره 12، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 87-116

امیرعلی درستی؛ مهدی ادیبی؛ عبدالرضا ادهمی