نویسنده = محمدرضا خلج
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدلی برای اجرای خط‌مش‌گذاری زیست محیطی در ایران

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 31-58

بهروز ممیوند؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده؛ محمدرضا خلج