نویسنده = زین العابدین امینی سابق
تعداد مقالات: 2
1. برساخت و تجربه شخصی اساتید و خبرگان خط‌مش‌گذاری تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصادی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 321-346

نسرین خدابخشی؛ زین العابدین امینی سابق؛ مسعود قربان حسینی؛ احسان ساده


2. طراحی مدلی برای اجرای خط‌مش‌گذاری زیست محیطی در ایران

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 31-58

بهروز ممیوند؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده؛ محمدرضا خلج