نویسنده = عبدالرضا ادهمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سرقت در شهر گرگان

دوره 10، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 43-66

عبدالرضا ادهمی؛ زینب تجری


2. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دین‌داری، مطالعه موردی جوانان شهر تهران

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 179-210

عبدالرضا ادهمی؛ سعید کشانی