نویسنده = لیلا بهمنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر وسایل ارتباطی نوین بر گروه‌های خانوادگی (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه شیراز)

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 101-120

بیژن خواجه نوری؛ لیلا بهمنی؛ مریم سادات دل آور


2. تأثیر کاربرد اینترنت بر هویت ملی، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 235-254

بیژن خواجه نوری؛ مجتبی بخشنده؛ مریم سادات دل آور؛ لیلا بهمنی؛ الهام رستمی زاده