نویسنده = بیژن خواجه نوری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر وسایل ارتباطی نوین بر گروه‌های خانوادگی (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه شیراز)

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 101-120

بیژن خواجه نوری؛ لیلا بهمنی؛ مریم سادات دل آور


2. بررسی رابطه بین سبک‌های والدینی با از خودبیگانگی نوجوانان (مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر شیراز درسال 91-1390)

دوره 10، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 1-22

بیژن خواجه نوری؛ صادق پناهی نسب؛ صدیقه جهانبازیان؛ اسماعیل دامیار


3. مطالعه رابطه میان تعارضات خانوادگی و رفتارهای تهاجمی نوجوانان

دوره 9، شماره 28، بهار 1394، صفحه 91-120

بیژن خواجه نوری؛ رودابه دهقانی


4. تأثیر کاربرد اینترنت بر هویت ملی، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 235-254

بیژن خواجه نوری؛ مجتبی بخشنده؛ مریم سادات دل آور؛ لیلا بهمنی؛ الهام رستمی زاده