نویسنده = فرزانه بیگ زاده عباسی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل خط مشی گذاری مطلوب سازمان کارآفرین پرور

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 249-272

عبداله مخملی؛ افلاطون امیری؛ فرزانه بیگ زاده عباسی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی