پژوهشگران و فرهیختگان گرامی، برای بارگذاری مقالات ارزشمند خود در سامانه فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، پس از ورود به سامانه، ثبت نام نمایید. رمز ورود شما به سامانه به آدرس ایمیل تان ارسال می گردد. از آن پس با نام کاربری و رمز عبور می توانید به صفحه شخصی خود در سامانه وارد شده و از وضعیت مقاله ارسالی مطلع شوید.

شماره جاری: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 50، پاییز 1399، صفحه 200-1 

2. مطالعه جامعه شناختی تجربة زیسته زنان خود اتکای اقتصادی

صفحه 51-25

سیده زهره بزرگ نژاد شیاده؛ میثم موسایی؛ رضا معینی